Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Holding N.V.

x € 1 mln.

Gestort en opgevraagd kapitaal

Agio- reserve

Herwaar-derings-reserve

Reserve translatie- verschillen

Reserve kasstroom afdekkingen

Ingehouden resultaten

Onverdeeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

Minder-heids- belangen

Totaal groeps- vermogen

Per 1 januari 2015

497

381

821

23

– 35

2.791

205

4.683

501

4

5.188

Totaal niet-gerealiseerde resultaten in het eerste halfjaar 2015, rechtstreeks verwerkt in het groepsvermogen

– 20

34

14

20

48

48

Resultaat na belastingen eerste halfjaar 2015

139

139

6

– 1

144

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

–20

34

14

20

139

187

6

–1

192

Winstbestemming 2014

102

– 102

Dividend met betrekking tot 2014

– 103

– 103

– 103

Kapitaalstorting

1

1

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

2

2

Per 30 juni 2015

497

381

801

57

–21

2.913

139

4.767

509

4

5.280

Totaal niet-gerealiseerde resultaten in het tweede halfjaar 2015 rechtstreeks verwerkt in het groepsvermogen

– 22

– 12

40

22

28

28

Resultaat na belastingen tweede halfjaar 2015

57

57

6

1

64

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

–22

–12

40

22

57

85

6

1

92

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

– 16

– 16

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

2

2

Aankoop belang minderheidsaandeelhouders

– 8

– 8

– 8

Reclassificatie

1

1

– 1

Per 31 december 2015

497

381

779

45

19

2.928

196

4.845

501

4

5.350

Totaal niet -gerealiseerde resultaten in het eerste halfjaar 2016, rechtstreeks verwerkt in het groepsvermogen

– 44

– 33

– 8

19

– 66

– 66

Resultaat na belastingen eerste halfjaar 2016

133

133

6

139

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

–44

–33

–8

19

133

67

6

73

Winstbestemming 2015

98

– 98

Dividend met betrekking tot 2015

– 98

– 98

– 98

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

2

2

Reclassificatie

1

1

– 1

Per 30 juni 2016

497

381

735

13

11

3.045

133

4.815

509

3

5.327

Met uitzondering van 31 december 2015 geen accountantscontrole toegepast.

Vorige paragraaf:
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Volgende paragraaf:
Geselecteerde toelichtingen op de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers